RSS

Armenian Open Legal Tumblog

Հայ բաց իրավաբանական բլոգ

Հեղինակ`

Մենք ցանկանում ենք վաճառել մեր armenianlegal.info դոմենը

armenianlegal.info domain for sale

Armenian Open Legal Tumblog wants to sell its domain armenianlegal.info and is looking for offers. If you want to acquire this domain, please send an email with your offered price to info@armenianlegal.info or leave comment under the post. Please provide an email or phone number to get in touch with you.

Հայ բաց իրվաբանակնա բլոգը ցանկանում է վաճառել իր armenianlegal.info դոմենը։ Առաջարկներն ուղարկելու համար խնդրում ենք կապնվել info@armenianlegal.info հասցեով, կամ թողնել մեկնաբանություն։

Չմոռանաք նշել հետադարձ կապի համար որևէ տվյալ. նախընտրելի է մեյլ և հեռախոսահամար։

Բաժին` Տեղեկատվություն. 06.08.2016թ.

Հեղինակ`

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԾԿՀ 2015թ. հունիսի 17-ի որոշման դատական կարգով բողոքարկման և վերացման հնարավորությունների ձևական կողմի որոշ հարցերի վերաբերյալ

<Opinion PSRC ElectricYerevan.pdf Ներբեռնել>

ՀԾԿՀ 2015թ. հունիսի 17-ի որոշման դատական կարգով բողոքարկման և վերացման հնարավորությունների ձևական կողմի որոշ հարցերի վերաբերյալ

 • ՀԾԿՀ որոշումն ունի նորմատիվ բնույթ։

Համաձայն իրավական ակտերի մասին ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի՝ ՀՀ Էներգետիկայի հանձնաժողովը ունի նորմատիվ բնույթի իրավական ակտեր ընդունելու իրավասություն։ ՀԾԿՀ-ն ՀՀ Էներգետիկայի հանձնաժողովի իրավահաջորդն է և հոսանքի սակագները կարգավորում է նորմատիվ բնույթի իրավական ակտերի միջոցով, այդ թվում նախկին և հիմա ուժը կորցրած 2013թ. 192-Ն և 2014թ. 233-Ն որոշումներով. 2015թ. հունիսի 17-ի որոշումը նույնպես «Ն» որոշում է
…շարունակել

Բաժին` Մեմո. 26.06.2015թ.

Հեղինակ`

Օրենք-օրենսգիրք կոլիզիոն փոխհարաբերությանհիմնախնդիրը ՀՀ իրավական համակարգում։ Մեկնաբանման լուծումներ։

Նախաբան*

Երբ օրենքի և օրենսգրքի միջև առկա է հակասություն, ապա ո՞րն է գերակա:

Համաձայն գործող «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածի 1-ին մասի`

«Հայաստանի Հանրապետության իրավական ակտերը գործում են Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության և սույն օրենքով սահմանված` առավել բարձր իրավաբանական ուժ ունեցող ակտերի գերակայության սկզբունքի հիման վրա»:

Սա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իրավական կոլիզիաները** լուծվում են իրավական ակտերի գերակայության սկզբունքի հիման վրա: Հետևապես օրենքի և օրենսգրքի միջև վերը նշված հակասության հարցը կոլիզիոն հարց է:
…շարունակել

Բաժին` Հոդված. 11.12.2013թ.

Հեղինակ`

Պետությունն ինքն իրեն չպետք է հարկադրի։ Բիզնեսի միջոցների ապահովության և պետության ռիսկերի խնդիրներ

Հայաստանում դատարանների դատական ակտերի, ինչպես նաև արբիտրաժային տրիբունալների վճիռների և Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումների կատարումն ապահովվում է հարկադիր կատարմամբ ՀՀ Արդարադատության Նախարարության Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության (ԴԱՀԿ) միջոցով։ Այս հարաբերությունները կարգավորվում են Դատական ակտերի հարկադիր կատարմասն մասին ՀՀ օրենքի դրույթներով (տես Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին 1998թ. մայիսի 5-ի ՀՕ-221 ՀՀ օրենքը, ՀՀՊՏ 1998.06.15/12(45), ԱԺ,19.03.2012,ՀՕ-105-Ն դրությամբ, այսուհետ ԴԱՀԿ օրենք)։

Կարգը տարածվում է նաև այն դեպքերի վրա, երբ պարտապանը պետությունն է ի դեմս իր մարմինների, և դիմողը ակնկալում է դատական ակտի արդյունքը պահանջել պետությունից։

Բիզնես ոլորտին առնչվող իրավիճակներում պետությունը սովորաբար պարտապան լինում է վարչական հարաբերություններում, մասնավորապես, երբ ստուգման ակտի վիճարկման արդյունքում պետք է ավել վճարված հարկ վերադարձվի բիզնեսին կամ երբ օրինակ կիրառվել է հայցի ապահովման միջոց, արգելանք է դրվել բիզնեսի միջոցների վրա, այնուհետև արգելանքի միջոցի բողոքարկման արդյունքում արգելանքը վերացվել է։
…շարունակել

Բաժին` Հոդված. 27.09.2013թ.
Առարկա: , , .

Բաժին` Հրապարակում, Տեղեկատվություն. 18.08.2013թ.

ԳԻՐՔ։ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ, Ս. Ասատրյան, Ա. Օրբելյան

ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ

ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ, Արամ Օրբելյան, ի.գ.թ., ՀՀ Արդարադատության փոխնախարար, Սեդրակ Ասատրյան, «Կոնցեռն-Դիալոգ» փաստաբանական ընկերության տնօրեն, փաստաբանՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ,
Արամ Օրբելյան, ի.գ.թ., ՀՀ Արդարադատության փոխնախարար,
Սեդրակ Ասատրյան, «Կոնցեռն-Դիալոգ» փաստաբանական ընկերության տնօրեն, փաստաբան
Ներբեռնել

Բաժին` Հրապարակում. 25.05.2013թ.

Արամ Օրբելյան, Անշարժ գույքի առուվաճառքը կառուցվող շենքում

http://orbelyan.wordpress.com/2013/02/21/00/

Հրապարակել է ը, Հոդված բաժնում. 04.03.2013թ.

Հեղինակ`

Բնօրինակ թե պատճեն, Վարչական դատավարության օրենսգրքի 73-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետի և 2-րդ մասի փոխհարաբերության խնդիրը

ՀՀ Վարչական դատավարության օրենսգրքի 73-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետի և 2-րդ մասի՝ հայցադիմումը (և կից փաստաթղթերը) բնօրինակ թե պատճենը ֆինանսների կառավարման մարմնին ուղարկելու հարցի տարբեր կարգավորումը իմաստ չունի:

Համաձայն ՀՀ Վարչական դատավարության օրենսգրքի 73 հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետի հայցադիմումին կցվում են՝

սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված դեպքում հայցադիմումը պետական ֆինանսների կառավարման մարմնին սույն օրենսգրքի 62-րդ հոդվածով սահմանված կարգով ուղարկելը հավաստող փաստաթղթերը:

Նույն հոդվածի 2-րդ մասում ամրագրված է՝

Այն դեպքում, երբ գործով որպես պատասխանող հանդես է գալու վարչական մարմինը կամ պաշտոնատար անձը, հայցվորը հայցադիմումի և դրան կցվող փաստաթղթերի պատճենը ուղարկում է նաև պետական ֆինանսների կառավարման մարմնին:

1-ին մասի 7-րդ կետով պահանջում է միայն հայցադիմումը (ընդ որում «պատճեն» բառի բացակայությամբ հասկացվում է բնօրինակը) ուղարկել ֆինանսերի կառավարման մարմնին, իսկ 2-րդ մասով ոչ թե հայցադիմումը այլ նրա և կից փաստաթղթերի պատճենները:
…շարունակել

Բաժին` Հոդված. 20.01.2013թ.
Առարկա: , , .

Հեղինակ`

Արդյոք ամուսինը և մերձավոր ազգականները ենթակա են պատասխանատվության հանցագործության մասին իմանալ չհայտնելու համար

Արդյոք ամուսինը և մերձավոր ազգականները ենթակա են պատասխանատվության հանցագործության մասին իմանալ չհայտնելու համար:

Անձը, որին քրեական վարույթն իրականացնող մարմինն առաջարկում է հայտնել կամ տրամադրել հանցանք գործելու մեջ իր, ամուսնու կամ մերձավոր ազգականների մեղավորությունը հիմնավորող տեղեկություններ կամ նյութեր, իրավունք ունի հրաժարվել նման տեղեկություններ հայտնելուց և նյութեր տրամադրելուց (ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 20-րդ հոդված):

Հանցանք կատարած անձի ամուսինը և մերձավոր ազգականները հանցագործության մասին չհայտնելու համար քրեական պատասխանատվության ենթակա չեն: (ՀՀ քր. օր.-ի 335-րդ հոդված):

Վերոգրյալից հետևում է, որ ամուսինը և մերձավոր ազգականները հանցագործության մասին չհայտնելու համար ենթակա չեն քրեական պատասխանատվության:

Բաժին` Մեմո. 15.01.2013թ.
Առարկա: , , , , .

«Գնալ Էջի Սկիզբ»

 • Բաժանորդագրվել

  Մուտքագրե՛ք Ձեր էլ.հասցեն:

  Delivered by FeedBurner

  N.B. Ձեր էլ.հասցեին կուղարկվի նամակ` Ձեր գրանցումը հաստատելու համար

 • Արխիվ

 • RSS Վերջին ՄԻԵԴ որոշումները

 • Տարածել